3/2/12

Traditions of the Portrait in Russian and Ukraine painting part1


Erih Rebane. 1950th


Alexander Samokhvalov. 1930th


Artem Rogovoi. 2010


Lydmila Sherbinina. 2011


Alexander Pushnin. 1960th


Olga Grigoryeva-Klimova. 2010


Vadim Tsirkulenko 2012


Yana Golubyatnikova. 2009


Alexei Borodin 1960th


Konstantin Lizogub 2000th


Vladimir Filatov. 1980th


Yuri Kozlenkov. 1960th


Oleg Lomakin. 1970th


Sergey Kovalenko. 2011

1 comment: