1/31/11

Gallery of Sketches part2                                      sketches part2: Lukashenok, Timkov, Poltev, Sorokina etc...
Gallery of sketches part1. Different artists


Sketches by different Soviet artists like: Rebane, Borodin, Kozlenkov, Gladchenko, Golubev, Rotnitsky etc...