3/23/11

Gallery "Still life & floral scene" part2


Meta Dreifeld. Lilacs. 50x70cm. 1960th


Yana Golubyatnikova. Still life with the carpet. 80x115cm


Yana Golubyatnikova. white flowers. 55x65cm


Anastasia Shvetsova. Still life with garnet. 35x60cm


Yana Golubyatnikova. Still life with the onion. 70x100cm 


Dmitry Shvetsov. Fruits of Dalmati. 50x70cm 

                           Julia Koscova. Morning. abt. 75x100cm                                 Yana Golubyatnikova

Tamara Kakysheva. Watermelon. 60x70cm                                     Yana Golubyatnikova


Yana Golubyatnikova. Still life with the pumpkin. 60x121cm


Anastasia Shvetsova. In the garden 50x40cm


Sergey Kovalenko. Ryabinka. 50x43cm


Yana Golubyatnikova. Teapot. 


Oksana Arkhipova. Rural still life. 80x90cm


Anastasia Shvetsova. Rouses. 40x50cm


Yana Golubyatnikova. Bouqet. 


Yana Golubyatnikova.Flowers on  Blue. 50x70cm


No comments:

Post a Comment