4/4/11

Gallery Dalmatia part2


Julia Koscova. Sv.Lovre


Alexei Kamenev. Sundown on Chiovo


Alexei Kamenev. Trogir


Alexei Kamenev


Irina Novikova. Poppys


Irina Novikova. Trees


I.Novikova


Oksana Arkhipova. On Chiovo


O.Arkhipova. Kastela


O.Arkhipova

O.Arkhipova. Sv.Kriz                                                   Yana Golubyatnikova in Primosten


Andrey Alekhin. Boats in Okrug


Andrey Alekhin


Dmitry Shvetsov. Tatinja Bay


Konstantin Lizogub. Red Roofs


Alexander Goryachev. Night in Trogir


A.Goryachev. Boats


N.Pushnina.


Nikolai Glukhov. Summer


N.Glukhov


Igor Shipilin. Kastelanski Bay


Olga Kopeina. Morning


Konstantin Lizogub. Trogir


sold
A.Goryachev. JadranIgor Shipilin. Sundown
No comments:

Post a Comment